Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNH SƠN

Địa chỉ: Xóm 4, xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Thủy – Chức vụ: Hiệu Trưởng